content writer

Guide: Så anlitar du en content writer för B2B

Du är här för att du funderar på att anlita en content writer och du är inte ensam!

70 % av stora, 54 av medelstora och 37 % av små företag inom B2B outsourcar sin content marketing.

Genom att anlita en content writer har du flexibiliteten att välja den mängd och typ av content som ditt företag behöver just nu. Du behöver inte binda dig, utan kan skala upp eller minska ner allteftersom behoven förändras.

I den här guiden får du veta vad en content writer gör och vad du ska tänka på när du anlitar en för B2B. Jag går också igenom skillnaderna mellan content writing och copywriting. 

Har du redan koll på grunderna? Hoppa vidare till den del du är intresserad av!

Vad är en content writer?

En content writer skriver informativa texter med syfte att utbilda läsaren inom ett specifikt ämne. Det kan till exempel vara blogginlägg, artiklar, white papers och kundcase. 

Företag anlitar bland annat content writers för att öka sin organiska trafik, bygga sitt varumärke och attrahera fler relevanta leads.

Content writing för B2B behandlar ofta komplexa ämnen som kräver djupgående research, till exempel genom intervjuer med branschexperter.

Om du söker efter content writers på LinkedIn kommer du se att de flesta är specialiserade inom ett eller flera områden, som ekonomi, IT eller hälsa. 

✍️ Jag är till exempel en frilans content writer med inriktning på B2B SaaS. Specialiserad på att skriva om ämnen som hållbarhet, informationssäkerhet och marknadsföring, för att nämna några. 

Om ditt företag jobbar med content marketing eller inbound marketing kommer du förr eller senare behöva en content writer.  

Vad är content writing?

Content writing är innehåll som hjälper företag att attrahera och utbilda sin målgrupp.  

När du hör content writing tänker du kanske främst på blogginlägg och artiklar – men det är mycket bredare än så. Content writing omfattar till exempel också nyhetsbrev, manus till videor, white papers och kundcase.

Content writing hjälper företag att:

 • Öka sin organiska trafik. 
 • Få fler kvalitativa leads. 
 • Bygga thought leadership.
 • Öka sin varumärkeskännedom. 
 • Beskriva och förenkla komplexa produkter eller tjänster.

Vad är skillnaden mellan copywriting och content writing?

Content writing och copywriting är inte samma sak. 

Innan du anlitar en content writer är det viktigt att säkerställa att det inte är en copywriter du behöver. Här kommer en förtydling av skillnaderna mellan content writer och copywriter:

 • En content writer skapar informativt content, som blogginlägg, artiklar, white papers och kundcase. 
 • En copywriter skapar copy, till exempel annonser, slogans, landningssidor och e-postmarknadsföring. 

Copywriting fokuserar på att skriva övertygande innehåll som inspirerar läsaren att genomföra en handling, till exempel att boka en demo. Content writing handlar främst om att skapa content som attraherar, utbildar och engagerar läsaren.

👋 Jag är exempelvis i första hand en content writer, men även en copywriter. Som content writer skriver jag white papers och som copywriter skriver jag landningssidor som de kan publiceras på.

Inom content marketing behövs både copywriting och content writing för att konvertera besökare.

5 saker att checka av innan du anlitar en content writer

 1. Målet med ditt content.
 2. Vilken sorts content du behöver.
 3. Hur mycket content du behöver.
 4. Vilken målgrupp du vill nå ut till med ditt content. 
 5. Vilken tonalitet du vill att ditt content ska ha.

1. Vad är målet med ditt content?

Innan du börjar leta efter en content writer är det viktigt att definiera målet. Behöver du content för att driva trafik, övertyga beslutsfattare eller bygga thought leadership? 

Olika mål kommer att kräva olika sorters content, till exempel:

 • Kundcase övertygar beslutsfattare.
 • SEO-optimerade blogginlägg ökar din organiska trafik.
 • White papers konverterar leads. 

Är ditt mål att nå ut till målgruppen genom organiskt sök? Då är det viktigt att välja en content writer med kunskap inom sökmotorsoptimering (en SEO skribent).

När du har definierat målet kan du gå vidare med vilken sorts content du behöver. 

2. Vilken typ av content behöver du? 

Det är lättare att hitta rätt content writer om du redan vet vilken typ av content du behöver. Är det blogginlägg, artiklar, white papers eller kanske kundcase? Fundera på vilken sorts content du behöver för att nå målen.

Gör gärna en kartläggning av det content du redan har på din webbplats. Många företag har redan bra content – som skulle kunna uppdateras eller omvandlas till en annan form.

Kanske är det så att du har flera intressanta webbinarier som skulle kunna omvandlas till blogginlägg eller white papers. Eller blogginlägg som skulle kunna skrivas om för att ranka bättre. En content writer kan hjälpa dig med det också. 

3. Hur mycket content behöver du?

Det är bra att veta i förväg hur mycket content du behöver och när det ska vara klart. En content writer kommer behöva den informationen för att kunna avsätta tid i sitt schema för projektet. 

Första gången du anlitar en content writer kan det vara bra att börja med ett mindre projekt – till exempel några blogginlägg – för att säkerställa att du blir nöjd med resultatet. 

När du hittar en content writer du gillar kan du inleda ett löpande samarbete, där du får ett antal texter levererade varje månad. Det kommer hjälpa dig att hålla en stabil publiceringstakt, vilket både är fördelaktigt för ditt varumärke och din organiska trafik. Hur mycket content du behöver varje månad kommer att variera beroende på dina mål. 

💫 Om du är osäker på hur mycket content du behöver är mitt tips att börja med ett mindre antal texter, men publicera regelbundet. Det är bättre att vara konsekvent och långsamt bygga upp företagets blogg eller kunskapsbank. Därefter kan du skala upp i takt med att dina behov växer. Skapa gärna en contentstrategi om du inte redan har en.

4. Vilken målgrupp vill du nå med ditt content?

En av de första frågorna jag ställer till en kund är: Vilken är din målgrupp? Det är nästan omöjligt att skriva en bra text om man inte vet vem man skriver för. Om du inte har koll på din målgrupp rekommenderar jag att du gör en målgruppsanalys

Content ska alltid ha målgruppens utmaningar, problem, behov och preferenser i fokus. 

5. Vilken tonalitet ska ditt content ha?

Tonaliteten är kanske den viktigaste faktorn i content writing. Du vill såklart att den content writer du anlitar kan skriva i ditt företags tonalitet. Många gånger är det tonaliteten som avgör om en text uppnår sitt mål eller inte. 

Vad menas med tonalitet?

Jag skulle beskriva tonalitet som känslan en text förmedlar genom val av ord, stil och uttryck. En tonalitet kan till exempel vara formell, informativ eller vänlig. 

Om ditt företag inte har en tydlig tonalitet är det viktigt att utveckla en. Undersök hur andra företag inom din bransch uttrycker sig, på sina webbplatser och i sociala medier. Vad gillar du och vad gillar du inte? 

Exempel på tonalitet: 

 • Professionell: Seriös ton, positionerar författaren som expert inom ämnet.
 • Vänlig: Informell ton som påminner om ett vardagligt samtal.
 • Humoristisk: Lättsam ton, syftar till att underhålla läsaren.
 • Informativ: Pedagogisk och objektiv ton, syftar till att utbilda läsaren om ämnet.
 • Entusiastisk: Energisk ton som inspirerar läsaren att agera eller känna på ett visst sätt.
 • Formell: Respektfull ton, passande i affärssammanhang.
 • Känslomässig: Emotionell ton med syfte att väcka starka känslor hos läsaren.

Innan du anlitar en content writer är det klokt att läsa några texter som personen har skrivit. På så vis kan du avgöra om du gillar tonaliteten eller inte.

En content writer kan till viss del anpassa sin tonalitet efter ett företags önskemål, men lite av personligheten kommer alltid att lysa igenom. Jag har till exempel specialiserat mig på B2B eftersom min tonalitet passar bättre där.

📢 Hur jag skulle beskriva min personliga tonalitet: 

 • Informativ: Rådgivande ton som fokuserar på att förmedla information. 
 • Professionell: Seriös ton som syftar till att bygga förtroende hos läsaren. 
 • Objektiv: Neutral ton som erbjuder en opartisk beskrivning av ämnet.
 • Pedagogisk: Strukturerad ton som gör ämnet begripligt och lättillgängligt för läsaren.
 • Engagerande: Inspirerande ton, som strävar efter att göra texten intressant för läsaren. 

Sammanfattningsvis är en content writers roll att skapa relevant innehåll som engagerar målgruppen. Innan du anlitar en content writer är det viktigt att överväga faktorer som branscherfarenhet, kunskap inom SEO och tonalitet. Content writing är ett värdefullt verktyg för att stärka företagets varumärke, öka trafiken och konvertera fler leads. Jag hoppas att du har haft nytta av informationen i den här guiden och önskar dig all lycka i sökandet efter en content writer som passar ditt företag! 

Letar du efter en frilans content writer med inriktning på B2B SaaS-bolag? Kontakta mig så hjälper jag dig med content som både rankar bra på Google och engagerar din målgrupp. 🔍