vad är content marketing

Allt du behöver veta om content marketing för B2B

Content marketing går ut på att skapa relevant content som talar till målgruppens utmaningar, behov och problem. 

Målet med content marketing är att attrahera, engagera och konvertera kunder, utan att störa dem i onödan.

Varför ska B2B-företag arbeta med content marketing?

 • 52 % av kunder inom B2B säger att de definitivt är mer benägna att köpa från ett företag efter att ha konsumerat deras content.
 • Content marketing genererar 3 gånger så många leads som outbound marketing, men kostar 62 % mindre.


I den här guiden får du veta allt om content marketing för B2B, hur du kommer igång med det och vad som krävs för att lyckas på sikt.

Vet du redan vet vilken del av guiden du är intresserad av? Klicka dig vidare nedan. 

Vad är content marketing?

Content marketing (innehållsmarknadsföring) är en marknadsföringsstrategi som går ut på att skapa och distribuera relevant content. Syftet med content marketing är både att attrahera potentiella kunder och underhålla befintliga. 

Innehållsmarknadsföring är en del av inbound marketing och går ut på att skapa värdefullt content som tilltalar läsarens utmaningar och behov. 

Företag som arbetar med content marketing kan positionera sig som auktoriteter inom sin bransch, generera fler kvalitativa leads och öka sin varumärkeskännedom.

Några exempel på content marketing är:

Vad är fördelarna med content marketing för B2B-företag?

Content marketing är särskilt effektivt inom B2B, där säljcyklerna ofta är längre och beslutsfattarna kräver mer information innan de gör ett köp. 

Det content du skapar kan användas för att övertyga beslutsfattare – och bygga förtroende med leads som har potential att utvecklas till långsiktiga kunder.

Företag inom B2B kan använda sig av content marketing för att:

 • Bygga långsiktiga relationer med sin målgrupp före och efter köp.
 • Nå ut med sina produkter eller tjänster till rätt målgrupp.
 • Öka den organiska trafiken till sin webbplats (med en kombination av content marketing och SEO).
 • Öka sin varumärkeskännedom.
 • Bygga thought leadership och auktoritet inom sin bransch.
 • Konvertera fler leads (till exempel genom nedladdningsbara white papers).
 • Öka sin närvaro på sociala medier.

Så gör du för att lyckas med content marketing för B2B

 • Ta reda på vilka utmaningar din målgrupp har.
 • Sätt mål för vad du vill uppnå med din content marketing.
 • Skapa innehåll som talar till målgruppens utmaningar.
 • Distribuera ditt content så att det når din målgrupp.
 • Fortsätt producera content regelbundet.

1. Lär känna din målgrupp på djupet 

Det är viktig att du identifierar din målgrupp innan du börjar skapa content. Om du inte redan har gjort en målgruppsanalys är det dags att göra det nu.

Lägg stort fokus på att utforska potentiella kunders utmaningar och behov. Du kommer behöva den sortens information för att veta vilken typ av innehåll du ska skapa.

Kom närmare din målgrupp genom att ta reda på: 

 • Vad de har för intressen, utmaningar, problem, frågor, behov och preferenser.
 • Hur de rör sig genom kundresan – vilken typ av information söker de efter i de olika faserna? 
 • I vilka kanaler de är aktiva och vilka begrepp de använder när de kommunicerar med branschkollegor. 

2. Sätt mål för din content marketing

Tänk igenom vad du vill uppnå med din content marketing och hur du ska ta dig dit. 

Dina mål kan till exempel vara att öka den organiska trafiken, konvertera fler kvalitativa leads och/eller bygga ett starkare varumärke.

Säkerställ att dina mål för content marketing:

 • Överensstämmer med de övergripande affärsmålen. 
 • Är mätbara, så att du kan följa upp och förbättra insatserna över tid. 
 • Är flexibla, det är viktigt att kunna anpassa målen och göra förbättringar över tid. 

När du har utvecklat dina mål kan du med fördel också ta fram en contentstrategi.

3. Skapa relevant och användbart content

Innan du börjar skapa content är det viktigt att förstå skillnaden mellan content marketing och traditionell marknadsföring.

🚫 Ett vanligt misstag företag gör med content marketing är att fokusera mer på försäljning än på att leverera värde till målgruppen. 

Content som bara är centrerat kring företagets produkter eller tjänster riskerar att avskräcka potentiella kunder och minska trovärdigheten.

Istället handlar content marketing om att skapa kvalitativt innehåll som bygger lojalitet, med fokus på att bemöta målgruppens utmaningar.

Många gånger behöver du inte ens nämna företagets produkt eller tjänst i innehållet! 

Det är viktigt att inte glömma att: Vi lever i en värld som ständigt vill distrahera, avbryta och sälja till oss. Om ditt content ska lyckas skära igenom bruset behöver det vara relevant, trovärdigt och insiktsfullt. 

Genom att producera bra content som tilltalar målgruppen kan du etablera dig som en pålitlig informationskälla inom din bransch. 

Relevant content har också större chans att få spridning. När vi springer på content som är unikt och användbart är vi mer benägna att dela det med andra.

Sist men inte minst spelar kvalitativt innehåll en avgörande roll för SEO och dina möjligheter att ranka högt på Google. 

Genom att skapa content som är relevant (och innehåller rätt sökord) har du större chans att öka den organiska trafiken till företagets webbplats.

Content marketing handlar om att skapa innehåll som är:

 • Relevant och användbart för målgruppen.
 • Tydligt och lätt att förstå.
 • Informerande, utan att vara säljigt.
 • Engagerande och delningsbart.
 • Fritt från stavfel.

När du har skapat ditt content kan du publicera det på företagets blogg eller kunskapsbank.

4. Distribution och marknadsföring

Det räcker tyvärr inte att bara skapa fantastiskt innehåll. Du måste också marknadsföra och distribuera det på rätt platser.

Sociala medier, epost-marknadsföring, branschtidningar, betald annonsering och SEO-optimering, är exempel på vägar du kan ta för att nå ut med content till din målgrupp. 

Tips för distribution och marknadsföring av content:

 • Identifiera vilka kanaler och plattformar din målgrupp använder. 
 • Anpassa ditt content så att det passar varje enskild kanal.
 • Lägg inte alla ägg i samma korg – distribuera ditt innehåll på flera olika kanaler och plattformar för att utforska vad som ger bäst resultat.

5. Fortsätt producera content regelbundet

För att lyckas med content marketing behöver du fortsätta att leverera innehåll regelbundet. 

När din målgrupp vet att de kan förvänta sig relevant information från dig på regelbunden basis, kommer de självmant att börja söka sig till din webbplats och dina sociala medier.

Idag är det viktigare än någonsin att ha en stadig digital närvaro, så att potentiella kunder inte glömmer bort ditt varumärke.

En annan fördel med att skapa content regelbundet är att det har en positiv inverkan på SEO. Google gillar webbplatser som uppdateras regelbundet med relevant innehåll. 

Här kommer några tips för regelbunden contentproduktion:

Hitta en balans som passar dig: Det är viktigt att anpassa contentproduktionen efter din förmåga att leverera content och din målgrupps vilja att konsumera det.

Variera inte för mycket: När du har hittat en balans – håll dig till den och publicera innehåll med jämna mellanrum. För stora variationer mellan publiceringsdatumen kan göra att ditt företag blir svårt att följa.

Håll dig till samma tonalitet: Sätt en tonalitet som passar ditt företag och håll dig till den. Det ökar chansen för att potentiella kunder känner igen ditt varumärke. 

Tips för att komma igång med content marketing:

 • Sätt mål för vad du vill uppnå med din content marketing. Till exempel fler kvalitativa leads, ökad varumärkeskännedom eller fler konverteringar.
 • Formulera strategier för hur målen ska nås. Vilken sorts content ska skapas, hur ofta och hur ska det distribueras för att nå potentiella kunder?
 • Sätt ett rimligt mål om hur mycket content som ska publiceras per vecka/månad. Börja med ett lägre mål om det inte finns tid och resurser just nu, du kan alltid öka på med tiden.
 • Uppmana kollegor att dela företagets content på sociala medier. Det är extra viktigt i början, innan målgruppen har fått upp ögonen för er.
 • Följ upp ditt content regelbundet. Om ditt content inte presterar finns det alltid en anledning, gå till botten med den och gör justeringar därefter.

Vad är skillnaden på content marketing och inbound marketing?

Inbound marketing är en marknadsföringsstrategi som använder metoder som content marketing, SEO, sociala medier och marketing automation.

Content marketing är en metod inom inbound marketing som går ut på att skapa relevant innehåll. Till exempel blogginlägg, videor, white papers, podcasts och kundcase. 

Avslutningsvis är content marketing en effektiv strategi för B2B-företag som vill attrahera, engagera och konvertera långsiktiga kunder. Med content marketing kan företag övertyga beslutsfattare och bygga förtroende hos sin målgrupp. 

✍️ Vill du skapa content regelbundet, men har inte tid att göra det själv? Kontakta mig så hjälper jag dig synas på Google och engagera din målgrupp.