blogginlägg

Så skriver du ett blogginlägg för B2B

Blogginlägg hjälper företag att bygga sitt varumärke, öka den organiska trafiken och konvertera fler leads.

📊 Är du osäker på om ditt företag behöver blogginlägg eller inte? 

Företag som publicerar blogginlägg har i genomsnitt 55% fler besökare på sin webbplats och genererar 67% fler leads.


Om du är ny på det här med bloggande för företag har du hamnat på rätt plats.

I den här guiden får du lära dig hur man skriver ett blogginlägg för B2B. Du får också veta vad ett blogginlägg är och varför ditt företag behöver ett.

Läs vidare om grunderna eller hoppa till den del av guiden du är intresserad av. 

Vad är ett blogginlägg?

Ett blogginlägg är en artikel som publiceras på en blogg. Syftet med blogginlägg är att attrahera, engagera och konvertera en specifik målgrupp. Företag kan till exempel använda blogginlägg för att öka sin organiska trafik och utbilda läsare inom ett specifikt ämne.

Blogginlägg kan bland annat innehålla:

 • Nyheter/trender inom branschen. 
 • Intervjuer med branschexperter. 
 • Svar på målgruppens frågor.
 • Lösningar på målgruppens problem. 

Ett bra blogginlägg kommer både att engagera målgruppen och ranka högt på Google. (Javisst, det är fullt möjligt att kombinera de två!)

Företag kan använda blogginlägg för att:

 • Öka den organiska trafiken till sin webbplats.
 • Konvertera fler kvalitativa leads. 
 • Bygga ett starkt varumärke
 • Få ökad spridning i sociala medier. 
 • Etablera sig som en auktoritet inom sin bransch. 
 • Beskriva komplexa ämnen. 
 • Övertyga beslutsfattare. 
 • Hålla kontakten med befintliga och potentiella kunder. 
 • Utbilda leads om företagets produkt eller tjänst. 

Vad är skillnaden mellan blogginlägg och artiklar?

Gränsen mellan blogginlägg och artiklar är hårfin. Blogginlägg har ofta ett mer avslappnat språk, medan artiklar är mer formella. 

Målet med ett blogginlägg kan vara att dra in trafik till en webbplats eller att konvertera leads. En artikel däremot, skrivs med syfte att väcka debatt, uttrycka en åsikt eller gå på djupet inom ett specifikt ämne. Den är också opartisk och generellt mer opersonlig än ett blogginlägg. 

Artiklar skrivs för en bred publik, medan blogginlägg riktar sig mot en specifik målgrupp. Blogginlägg publiceras på bloggar – artiklar kan både publiceras i tidningar och på webbplatser.

5 anledningar att använda blogginlägg inom B2B

1. Bygga thought leadership

Blogginlägg gör det möjligt för företag inom B2B att dela med sig av sin expertis. Genom att erbjuda insiktsfulla och relevanta texter kan företag bygga thought leadership. Det stärker relationer med såväl potentiella som befintliga kunder.

2. Öka den organiska trafiken

Företag kan använda sig av SEO-optimerade blogginlägg för att dra trafik till sin webbplats. SEO hjälper dem att ranka före konkurrenterna i sökresultaten. Det ökar chansen för att potentiella kunder upptäcker deras tjänster och produkter. 

3. Konvertera fler leads

Blogginlägg är ett effektivt sätt att attrahera relevanta leads. Företag kan konvertera fler leads genom att inkludera en CTA i slutet av blogginlägget. Exempel på CTA kan vara att ladda ner ett white paper eller börja prenumerera på företagets nyhetsbrev. 

4. Öka varumärkeskännedom

En fördel med blogginlägg är att de är lätta att dela, både på sociala medier och direkt med kollegor. När ditt blogginlägg delas sprids också företagets varumärke till fler personer. Genom att skriva blogginlägg som tilltalar målgruppens problem och behov ökar du chansen för att de sprids. 

5. Spara pengar och resurser

Blogginlägg är kostnadseffektiva i jämförelse med andra marknadsföringsinsatser. Genom att skapa praktiska, tidlösa blogginlägg, kan företag fortsätta dra in trafik och leads under lång tid framöver. Det är det som kallas evergreen content. 🍀 Innehåll som inte bara är relevant idag, utan även i framtiden. 

Hur skriver man ett blogginlägg till företagets blogg?

 1. Sätt mål för blogginlägget. 
 2. Definiera målgrupp och/eller buyer personas. 
 3. Bestäm ett ämne att skriva om. 
 4. Gör research (och en sökordsanalys om det är aktuellt).
 5. Skriv blogginlägget! 
 6. Korrekturläs blogginlägget (be gärna någon annan göra det). 
 7. Publicera blogginlägget i ditt CMS. 
 8. Distribuera och marknadsför ditt blogginlägg. 
 9. Följ upp och analysera blogginlägget över tid. 

1. Sätt mål för blogginlägget

Innan du börjar skriva blogginlägget är det viktigt att ha ett mål.

Mål är nödvändiga för att kunna följa upp och analysera blogginläggets prestation över tid. Vi vill ju veta om det var värt insatsen, eller hur?

Ett mål kan till exempel vara att öka 

 • konverteringen
 • den organiska trafiken 
 • företagets varumärkeskännedom. 

Målet kommer att påverka produktionen av blogginlägget. Om målet är ökning av den organiska trafiken, kommer det till exempel att kräva en sökordsanalys. Fler konverteringar kommer att kräva någon form av CTA och så vidare.

Har du redan en contentstrategi? Då är det viktigt att ditt blogginlägg går i linje med den. 

Gör ditt mål så tydligt som möjligt – och glöm inte att det ska vara mätbart. 

2. Identifiera målgruppen

Hur bra känner du din målgrupp? Du behöver veta vem du skriver blogginlägget för.

Gör en målgruppsanalys om du inte redan har gjort det. Det kan också vara fördelaktigt att utveckla buyer personas.

Ett blogginlägg ska vara informativt, insiktsfullt och relevant för potentiella kunder. Därför är det viktigt att identifiera vad din målgrupp har för utmaningar, behov och frågor.

Om du jobbar med inbound marketing behöver du också vara medveten om var i kundresan målgruppen befinner sig. Skriver du blogginlägget för awareness, consideration eller decision? Det kommer att påverka ämnet för blogginlägget. 

3. Bestäm vilket ämne du ska skriva om

Ska blogginlägget lyfta en nyhet inom branschen eller kanske besvara en fråga som läsaren har? Det är helt upp till dig.

Välj ett ämne som passar både ditt mål och din målgrupp.

Samla gärna marknadsteamet och brainstorma idéer tillsammans. Ska du skriva om ett komplext ämne? Då kan det vara bra att rådfråga en expert om eventuella infallsvinklar.

Om du har svårt att komma på idéer kan du prova HubSpots Blog Ideas Generator. Den kan ge dig upp till ett års förslag på ämnen till blogginlägg!

Nästa steg blir att sätta dig in i ämnet du ska skriva om. 

4. Gör research

Research är en viktig del av processen, så stressa inte igenom den. 

Läs allt du kan komma över om ämnet (inom rimliga mått). Ta del av branschrapporter, undersökningar, artiklar, white papers och andra blogginlägg.

Det bästa när man skriver om komplexa ämnen är att intervjua en expert. Ofta finns det någon inom företaget som har den branschspecifika kunskap din text behöver.

Innan du genomför intervjun är det viktigt att du sätter dig in i ämnet själv, så att du vet vilka frågor du ska ställa. Spela helst in intervjun och transkribera den. Därefter kan du använda underlaget för att skriva ditt blogginlägg. 

Det är inte alltid nödvändigt att intervjua en expert, men i de flesta fall kan det tillföra mycket till texten. 

5. Skriv blogginlägget 

Då har det blivit dags att skriva blogginlägget!

Tänk på att ha målgruppens problem och lösning i bakhuvudet när du skriver. 

Ett blogginlägg kan vara långt eller kort, det beror på vad målet är. Minst 600 tecken (cirka ett A4), brukar vara standard. De flesta blogginlägg ligger på 1000-2000+ tecken. Längre blogginlägg är bra om du vill ranka på ett svårt nyckelord, eller beskriva ett komplext problem.

När du skriver ett blogginlägg bör du inkludera:

 • Rubrik, inte längre än 60 tecken så att den ryms i sökresultatet på mobil.
 • Inledande text.
 • Brödtext, som beskriver en utmaning och presenterar en lösning. 
 • Underrubriker, använd flera för att dela upp texten.
 • Punktlistor, de gör texten lättare att skumma igenom.
 • Relaterade länkar, inkludera dem för att främja SEO.
 • Bilder och/eller infografik, för att förbättra användarupplevelsen. 
 • Statistik och undersökningar, inkludera dem för att styrka det du vill bevisa. 
 • Nyckelord, SEO-optimera blogginlägget med dem. 
 • Avslutande text.
 • CTA, lägg till minst en CTA (call to action) i texten.

Kom ihåg – de bästa blogginläggen är de som verkligen tar sig tid att utbilda läsaren. Om du förhastar dig genom texten är chansen stor att en konkurrent får din önskvärda plats på Google. 

6. Få blogginlägget korrekturläst

När inlägget är klart behöver det korrekturläsas. 

Låt gärna någon annan korrekturläsa åt dig. Det är lätt att bli blind för sina egna fel. 

Har du ingen som kan korrekturläsa åt dig? Då är det bäst att lägga texten åt sidan för dagen och en titt på den dagen därpå med nya ögon.

Om blogginlägget är baserat på en intervju är det viktigt att även låta intervjupersonen korrekturläsa det.

Frågar att ställa vid korrekturläsning:

 • Finns det grammatiska fel, stavfel och/eller faktafel?
 • Tilltalar texten rätt målgrupp/buyer personas?
 • Passar texten in i rätt fas av kundresan?
 • Har texten förutsättningar att uppnå sitt mål?

När du är nöjd med texten är det dags att publicera den.

7. Publicera blogginlägget på företagets blogg

Om ditt företag inte redan har en företagsblogg är det dags att skapa en nu. Om du inte gillar namnet blogg kan du kalla det för kunskapsbank. Bloggen eller kunskapsbanken är en webbsida på företagets webbplats. Länka till den i menyn så att potentiella kunder lätt kan hitta dit. 

Du publicerar blogginlägget i ditt CMS, till exempel HubSpot eller WordPress. 

Glöm inte att göra det här innan du trycker på “publicera”:

 • Lägg in H1 och H2 för rubrikerna. 
 • Använd faktarutor för att liva upp texten. 
 • Välj en headerbild som syns i toppen av blogginlägget. 
 • Lägg till namn för SEO-titel, meta description och URL.
 • Inkludera minst en CTA. 

Nästa steg är att få ut blogginlägget till din målgrupp. 

9. Distribuera blogginlägget

Hur du ska distribuera blogginlägget varierar beroende på vad du har för mål. 

Om ditt mål är ökad organisk trafik kommer Google så småningom att själv stå för distributionen. Nackdelen är att det kan ta sin lilla tid (ett par månader eller mer).

Du kan med fördel använda olika kanaler och plattformar för att distribuera ditt blogginlägg. På så vis kommer du lära dig vilka som fungerar bäst för att nå målgruppen. 

Några exempel på kanaler och plattformar för distribution

 • LinkedIn
 • Instagram
 • Google Ads
 • e-postmarknadsföring. 

10. Analysera och optimera blogginlägget 

När ditt blogginlägg har fått lite tid att prestera är det dags att följa upp. Bestäm gärna i förväg hur ofta du ska följa upp dina blogginlägg och skapa en process för det. 

Du följer upp blogginlägget utifrån målen du satte i det första steget. 

Verktyg du kan använda för uppföljning och analys

 • Google Analytics
 • HubSpot
 • Hotjar
 • Google Search Console. 

Om ditt blogginlägg inte har presterat som önskat är det viktigt att göra justeringar. Kom ihåg att content marketing bygger på långsiktiga resultat. Ibland kan det ta lite tid att förstå vad målgruppen och Google gillar.

Har du fått in massa leads tack vare blogginlägget? Då kan du med fördel använda marketing automation för att följa upp dem med personaliserade mejl. Det ökar chansen att de konverteras till lojala kunder. 

Blogginlägg kan hjälpa företag inom B2B att bygga sitt varumärke, öka trafiken och konvertera fler leads. Publicera insiktsfulla blogginlägg för att bygga starka relationer med dina kunder.

👋 Behöver ditt företag blogginlägg? Kontakta mig så hjälper jag dig med texter som både rankar på Google och engagerar målgruppen.