thought leadership

Vad är thought leadership och hur blir man en thought leader?

Företag använder sig av thought leadership för att stärka sitt varumärke och bygga auktoritet inom sin bransch.

En undersökning som Semrush gjorde med 300 marknadsförare visade att:

 • 65 % av företagen inkluderar thought leadership i sin content marketing.
 • 29,5 % planerar att göra det snart.


Här får du veta vad thought leadership är och hur du gör för att bli en thought leader inom din bransch, steg för steg. Du lär dig också vad det finns för olika former av thought leadership-content. 

Har du redan koll på grunderna? Hoppa vidare till hur du blir en thought leader nedan. 

Vad är thought leadership (tankeledarskap)?

Thought leadership, tankeledarskap på svenska, går ut på att positionera ett företag som expert inom sin bransch. Företag etablerar sig som thought leaders genom att dela med sig av kunskap, åsikter och erfarenheter.

Målet med thought leadership är att sprida inspirerande kunskap som skapar värde för målgruppen – inte att direkt marknadsföra ett företags produkt eller tjänst. 

📢 Det finns gott om thought leaders inom B2B. Om du är aktiv på LinkedIn har du troligen konsumerat en hel del thought leadership-content, medvetet eller omedvetet.

Om du jobbar med inbound marketing eller content marketing kommer du förr eller senare att komma i kontakt med thought leadership. 

Thought leadership hjälper företag att:

 • Stärka sitt varumärke: Genom att dela med sig av värdefulla insikter och relevant kunskap kan företag bygga starka varumärken. Thought leadership hjälper företag att etablera sig som trovärdiga informationskällor inom sin bransch.  
 • Attrahera potentiella kunder: Thought leadership-content har inte som direkt mål att konvertera leads till kunder. Det hjälper dig däremot att attrahera potentiella kunder, som är intresserad av vad ditt företag har att säga.
 • Öka sin organiska trafik: Bra thought leadership-content är engagerande och får andra att självmant vilja länka till det. När du får externa länkar stärker du din webbplats domain authority och förbättrar dina chanser att ranka högt på Google. Ju mer interaktion ditt innehåll får, i form av delningar, gilla-markeringar och så vidare, desto större är chansen för länkar.

Vad är en thought leader (tankeledare)?

En thought leader, tankeledare på svenska, är en person som är expert inom sitt område och regelbundet delar med sig av sin kunskap. Thought leaders är auktoriteter inom sina respektive branscher och strävar efter att alltid ligga i framkant. De har ofta starka åsikter, inspirerande idéer och gedigen erfarenhet inom det ämne de är specialiserade på. 

En thought leaders uppgift är att:

 • Dela med sig av djupgående kunskap. 
 • Hålla sig uppdaterad på det senaste inom sitt område. 
 • Bygga nätverk och relationer med andra inom branschen. 
 • Bidra till att driva branschens utveckling framåt. 
 • Utmana tankesätt och normer inom branschen.
 • Presentera nya idéer och sätt att se på saker. 
 • Etablera sig själv och sitt företag som en auktoritet. 

Steg för steg: Så blir du en thought leader inom din bransch

 1. Sätt mätbara och tydliga mål.
 2. Lär känna din målgrupp. 
 3. Identifiera branschens nuvarande thought leaders. 
 4. Identifiera företagets thought leaders. 
 5. Skapa thought leadership-content. 
 6. Distribuera ditt content. 
 7. Följ upp och optimera ditt content.

1. Definiera dina mål

Börja med att sätta tydliga och mätbara mål för vad du vill uppnå med att göra företaget till en thought leader. Vad ska det leda till? 

Exempel på mål kan vara att öka antalet:

 • Interaktioner (gilla-markeringar, delning och så vidare) på sociala medier.
 • Leads, till exempel från nedladdningar av white papers
 • Följare på LinkedIn, Facebook och Instagram. 
 • Besökare på företagets webbplats. 

2. Definiera din målgrupp

Innan du börjar skapa thought leadership-content behöver du ha en tydlig målgrupp. Vilka vill du nå med ditt content? Du kan göra en målgruppsanalys för att definiera din målgrupp, om du inte redan har en.

Exempel på målgrupper kan vara kunder, medarbetare och investerare. (Potentiella såväl som befintliga.)

3. Identifiera branschens befintliga thought leaders

Är du medveten om vilka thought leaders som är stora inom din bransch? Om inte, ta reda på det. Gör en kartläggning av branschens nuvarande thought leaders. Vad kan du lära dig av dem? Undersök till exempel vilka frågor de tar ställning till och vilka kanaler de syns i. 

Kanaler och plattformar där du kan hitta thought leaders:

 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
 • branschpublikationer
 • företagsbloggar 
 • branschevent.

4. Identifiera företagets thought leaders

Nästa steg är att välja ut vilka som ska bli företagets thought leaders. Det kan vara anställda, samarbetspartners eller till och med kunder.

Vilka thought leaders du ska välja beror på vad du har för mål och vilka ämnen du vill lyfta. Tänk på att välja thought leaders som delar företagets värderingar.

En thought leader ska kunna dela med sig av:

 • åsikter  
 • idéer  
 • erfarenheter
 • insikter
 • kunskap
 • passion.

5. Skapa thought leadership-content

Hur ditt thought leadership-content ska produceras beror på vad du har för resurser. Du kan till exempel låta en content writer skapa content baserat på intervjuer med företagets thought leaders.

Om dina thought leaders gillar att skriva kan du låta dem skriva utkast som en content writer sedan får finjustera. Min erfarenhet är att intervjuer oftast ger det bästa resultatet – och sparar tid för alla parter. 

Är du osäker på vilken sorts content du ska skapa? 91,4 % av företag som arbetar med thought leadership använder artiklar och blogginlägg. Så, varför inte börja där?

Exempel på thought leadership-content:

 • Artiklar.
 • Blogginlägg.
 • White papers.
 • Branschrapporter (gärna baserade på egna undersökningar).
 • Inlägg på sociala medier. 
 • Podcasts. 
 • Videor. 
 • Föreläsningar.
 • Webbinarier.

6. Distribuera och marknadsför thought leadership-content

Det räcker inte att skapa bra content, du behöver också distribuera det så att det når din målgrupp. Saknar dina thought leaders engagerade följare som självmant interagerar med deras content? Då är det viktigt att hitta andra sätt att få spridning, till exempel:

 • Dela innehållet på företagets sociala medier. Uppmana även medarbetare att dela det. 
 • Publicera innehållet i branschpublikationer (online och/eller offline). Det kostar en slant, men kan vara värt det för att få spridning. 
 • Skapa SEO-optimerat content. Det går absolut att kombinera SEO och thought leadership!

7. Följ upp thought leadership-content

Använd verktyg som Google Analytics för att säkerställa att ditt content levererar enligt målen. Om du inte är nöjd med prestationen är det viktigt att identifiera vad som gick snett.

Hur ofta du ska följa upp ditt content beror på om ämnet är aktuellt eller tidlöst.

Content som berör aktuella ämnen blir så småningom irrelevant. Det behöver vanligen inte följas upp regelbundet över tid, eftersom intresset för ämnet kommer att avta.

Exempel på ett aktuellt ämne för thought leadership-content: “5 key takeaways från SaaS Summit 2023”.

Content som berör tidlösa ämnen (evergreen content), behöver däremot följas upp löpande, eftersom intresset för ämnet inte kommer att avta. Det fina med evergreen content är att det kan fortsätta att leverera trafik och leads under lång tid framöver. 🍀

Exempel på ett tidlöst ämne för thought leadership-content: “Vanliga misstag företag inom B2B gör i sin digitala marknadsföring”.

I samband med att du följer upp ditt content är det viktigt att identifiera förbättringsmöjligheter och göra justeringar. Det blir inte alltid rätt första gången – och det är helt okej! Ibland kan det ta ett tag att lära sig vad målgruppen (och Google) vill ha.

Sammanfattningsvis går thought leadership ut på att experter delar med sig av kunskap för att stärka företagets varumärke. Thought leadership-content kan vara artiklar, webbinarier, videor och podcasts, för att nämna några. Genom att producera unikt och värdefullt innehåll kan företag bygga auktoritet och sticka ut bland konkurrenterna. 

👋 Behöver ditt företag thought leadership-content? Kontakta mig för att få hjälp med blogginlägg, artiklar och white papers. Jag intervjuar dina interna experter och omvandlar deras expertis till content som tilltalar din målgrupp.