målgruppsanalys

Lär känna din målgrupp: Så gör du en målgruppsanalys 

Inom marknadsföring finns det nästan ingenting som är viktigare än att ha en tydlig målgrupp. 

Trots det saknar mer än hälften av marknadsförare kunskap om sina befintliga och potentiella kunder. 

HubSpot gjorde en undersökning med 1200 marknadsförare och upptäckte att endast:

 • 29 % var medvetna om målgruppens utmaningar.
 • 41 % visste i vilka kanaler målgruppen konsumerar content. 


Företag som gör en målgruppsanalys har möjlighet att spara pengar på sin marknadsföring, bygga långvariga kundrelationer och få fler relevanta leads. 

Här lär du dig fördelarna med att göra en målgruppsanalys och hur du identifierar företagets målgrupp i 5 effektiva steg. 

Vad är en målgrupp?

En målgrupp är en grupp med personer som har blivit identifierade som ett företags ideala kunder. Målgruppen är den avsedda publiken för ett företags marknadsföring. Företag som identifierar sin målgrupp har större sannolikhet att lyckas med sina marknadsföringsinsatser. 

Vad är en målgruppsanalys?

En målgruppsanalys är en analys som företag gör för att identifiera sin målgrupp. Målet med en målgruppsanalys är att skapa förståelse för potentiella kunders utmaningar, behov, beteenden och demografiska egenskaper. 

Målgruppsanalysen är en viktig grund för all sorts marknadsföring, inte minst inbound marketing och content marketing

5 fördelar med att göra en målgruppsanalys

1. Målgruppsinriktad marknadsföring

Gör det möjligt för företag att skräddarsy sina marknadsföringsinsatser, till exempel contentstrategin, efter målgruppens specifika utmaningar och behov. 

2. Kostnadseffektiv marknadsföring

Det är mer kostnadseffektivt för företag att rikta sina marknadsföringsinsatser mot en specifik målgrupp. Många marknadsföringsbudgetar slösas bort på annonsering mot en alltför bred publik.

3. Bättre produktutveckling

Företag som förstår målgruppens utmaningar och behov kan utveckla sina produkter eller tjänster för att möta dem.

4. Auktoritet inom branschen

Genom att förstå målgruppens behov, kan företag erbjuda relevant expertis och etablera sig som trovärdiga informationskällor inom sin bransch. 

5. Personaliserad kommunikation

Företag som förstår i vilka kanaler målgruppen rör sig, vilket innehåll de interagerar med och vilka begrepp de använder, kan personalisera kommunikationen därefter. 

Så gör du en målgruppsanalys: Identifiera din målgrupp

 1. Bestäm vilken kunddata som ska samlas in.
 2. Samla in data från befintliga kunder.
 3. Samla in data från potentiella kunder.
 4. Gör en analys av den kunddata du samlat in.
 5. Definiera din målgrupp och skapa buyer personas.

1. Identifiera vilken kunddata som ska samlas in

De första stegen i en målgruppsanalys går ut på att samla in och analysera relevant kunddata.

Börja med att bestämma vilken data som är av mest intresse för din målgrupp, det kan till exempel vara: 

 • Demografi, som ålder, kön, utbildning, inkomst och geografi.
 • Personliga egenskaper, som livsstil, intressen och värderingar.
 • Köpbeteende, till exempel hur och varför målgruppen genomför köpet. 
 • Målgruppens utmaningar och lösningarna på dem. 
 • Kanaler och plattformar där målgruppen är mest aktiv.

2. Samla in data från befintliga kunder 

Först är det dags att samla in data från dina befintliga kunder.

Vilka är de och vad motiverade dem att göra ett köp?

Tips för att samla in data från befintliga kunder:

 • Skicka ut enkäter via mejl. 
 • Håll intervjuer med dina kunder.
 • Ta del av köphistorik.
 • Prata med företagets kundsupport för att ta reda på vilka kundernas vanligaste problem och frågor är. 
 • Undersök hur dina kunder interagerar med företagets sociala medier.

3. Samla in data från potentiella kunder 

Nästa steg är att samla in data från potentiella kunder. 

Det här är personer som har ett behov av företagets produkt eller tjänst, men ännu inte känner till den.

Vilka är de och vad behöver du göra för att nå ut till dem? 

 Tips för att samla in data från potentiella kunder:

 • Gå med i grupper på sociala medier som är relevanta för branschen. 
 • Gör en SEO-analys. Använd verktyg som Ahrefs för att få en inblick i vad potentiella kunder söker efter.
 • Gör en analys av företagets webbplats och undersök hur användare interagerar med ditt innehåll.
 • Ta del av branschrapporter som dina potentiella kunder kan tänkas konsumera.
 • Studera dina konkurrenter och hur de marknadsför sig mot sin målgrupp, vad finns det för inspiration att hämta?

3. Analysera kunddata 

Nu är det dags att analysera datan du har samlat in. Det är viktigt att göra ett grundligt jobb med analysen (snubbla inte på mållinjen!) för att den slutgiltiga målgruppen ska bli så träffsäker som möjligt.

Granska den insamlade datan och leta efter gemensamma mönster. Vad har de potentiella och befintliga kunderna gemensamt? Vilka beteenden, preferenser och utmaningar återkommer ofta?

4. Definiera din målgrupp och skapa buyer personas

Använd den analyserade kunddatan för att definiera en bred målgrupp. 

Ett exempel på en målgrupp kan vara: Marknadschefer på svenska tech-företag. 

Nästa steg är att segmentera kunddata:

Dela upp din data i olika segment baserat på de mönster du har identifierat. Du kan till exempel ha segment för olika åldersgrupper, geografiska områden, intressen eller problemområden.

Identifiera och prioritera de kundsegment som har störst potential att bli långsiktiga kunder.

Använd den segmenterade kunddatan för att skapa buyer personas:

En buyer persona är en detaljerad beskrivning av en specifik kund inom den breda målgruppen.

Skapa buyer personas för alla kundsegment som du valt att prioritera. Beskriv dina buyer personas demografiska egenskaper, intressen, värderingar, utmaningar och beslutsfattande. 

Ett exempel på en buyer persona kan vara: En kvinna som är 38 år. Gift med två barn. Jobbar som marknadschef på ett svenskt IT-bolag med 300 anställda. Har en masterexamen i marknadsföring från Stockholms universitet. Är aktiv på LinkedIn. Har som mål att öka genereringen av relevanta leads.

När du har skapat buyer personas är det dags att implementera dem i din marknadsföring, till exempel genom att skapa content som riktar sig till dem. 

5. Följ upp, utvärdera och förbättra

Undersök hur konverteringar, försäljning och kundrelationer utvecklas efter införandet av den målgruppsinriktade marknadsföringen.

Kom ihåg att regelbundet följa upp och uppdatera dina buyer personas, till exempel varje kvartal eller halvår. I takt med att omvärlden förändras kommer din målgrupp också att göra det. 

Sammanfattningsvis är en målgruppsanalys avgörande för B2B-företag som vill nå ut till potentiella kunder. Genom att förstå sina kunders unika behov kan företag skräddarsy sina marknadsföringsstrategier och bygga långsiktiga kundrelationer. 

Behöver du hjälp att skapa content som tilltalar din målgrupp? Kontakta mig så löser jag det åt dig.