Copywriter

Steg för steg: Så anlitar du en copywriter för B2B

Ska du lansera en ny webbplats eller dra igång en kampanj? En copywriter kan hjälpa dig med övertygande texter som marknadsför dina produkter eller tjänster.

Den här guiden är för dig som jobbar med marknadsföring inom B2B. Det spelar egentligen ingen roll om du är marknadschef, content manager, eller har en helt annan titel. Så länge du vill veta vad en copywriter gör och hur man anlitar en, har du hamnat rätt!

Här får du veta:

 • Vad en copywriter gör och inte gör (i jämförelse med en content writer).
 • Vad du ska tänka på när du anlitar en copywriter. 
 • Hur copywriting kan hjälpa företag inom B2B att växa. 

Vad gör en copywriter och vad är copywriting?

En copywriter är en skribent som skriver texter i marknadsföringssyfte, även känt som copywriting eller copy. Några exempel på copywriting är annonser, slogans och e-postmarknadsföring. En copywriters uppgift är att övertyga läsaren att genomföra en önskad handling, som att ladda ner ett white paper eller boka en demo.

Företag använder sig av copywriters för att marknadsföra sina produkter eller tjänster. En copywriter skriver texter som säljer, medan en content writer skriver texter som utbildar och informerar. 

Några exempel på copywriting:

 • printannonser
 • digitala annonser
 • TV- och radioreklam
 • broschyrer
 • webbtexter 
 • e-postmarknadsföring
 • lead nurturing-mejl
 • landningssidor
 • produktbeskrivningar
 • slogans.

Traditionell copywriter vs. digital copywriter

Digitala copywriters skriver till exempel texter för webbplatser, e-postmarknadsföring, sociala medier och Google Ads. 

Traditionella copywriters skriver texter för traditionella medier, som radio, TV, printannonser och broschyrer.

(Obs, i den här guiden används titeln “copywriter” för att beskriva alla sorters copywriters – även dem som skriver för digitala medier.)

En copywriter hjälper företag inom B2B att öka sin:

 • Försäljning: Övertygande texter hjälper företag att konvertera läsare till leads och kunder. 
 • Varumärkeskännedom: Engagerande inlägg på sociala medier ökar chansen för delningar, vilket får företagets budskap att nå en bredare publik. 
 • Organiska trafik: SEO-optimerade webbtexter ökar den organiska trafiken till företagets webbplats.  
 • Öppnings- och klickfrekvens i mejl: Personaliserade e-postkampanjer får mottagaren att vilja öppna, läsa och klicka sig vidare.

5 saker att tänka på när du anlitar en copywriter

 1. Vilka mål du vill uppnå.
 2. Vilken sorts copy du behöver och hur mycket.
 3. Om du behöver en copywriter eller content writer (eller både och).
 4. Vilken målgrupp texterna ska rikta sig mot och vilken tonalitet de ska ha.
 5. Vilka erfarenheter och kunskaper uppdraget kommer kräva.

1. Vad är målet med att anlita en copywriter?

Innan du anlitar en copywriter till ditt företag är det viktigt att definiera dina mål. Varför behöver du en copywriter?

Det är viktigt att bryta ner de stora målen för att göra dem greppbara. De flesta företag har till exempel som mål att öka försäljningen – men hur ska en copywriter hjälpa företaget med det rent konkret? Sätt mål som är tydliga och mätbara

Här är några exempel på mål som en copywriter kan hjälpa dig uppfylla:

 • Fler nedladdningar av white papers
 • Fler bokade demos.
 • Fler interaktioner på sociala medier. 
 • Fler klick på Google Ads. 
 • Mer trafik till företagets startsida. 
 • Mer trafik till en specifik landningssida. 
 • Ökad öppnings- och klickfrekvens i mejl. 

Samtliga av de här målen bidrar på sikt till större mål, som att öka försäljningen, stärka företagets varumärkeskännedom och nå ut till en bredare publik. 

2. Hur mycket copy behöver du och till vad?

När målen är definierade behöver du bestämma vilken sorts copy du behöver för att uppnå dem – och hur mycket. Behöver du copy till mejl, landningssidor, företagets startsida eller inlägg på sociala medier?

Det är också bra att bestämma omfattningen på projektet. Om du behöver en stor mängd text inom ett kortare tidsintervall kanske det till exempel kräver att du anlitar mer än en copywriter.

3. Behöver du en content writer också?

Det är möjligt att du inte bara behöver en copywriter, du kanske behöver en content writer också. Eller någon som kan göra både och.

Har du planer på att jobba med content marketing eller inbound marketing? Då är det i första hand en content writer du behöver. En content writer kan hjälpa dig med informativa texter, som blogginlägg, artiklar, white papers och kundcase.

Om du behöver hjälp med att skriva texter till företagets webbplats, till exempel produktbeskrivningar, ska du däremot kontakta en copywriter. Samma sak gäller om du behöver texter till annonser, sociala medier-inlägg eller e-postmarknadsföring.

Copywriters fokuserar på att skriva kortare texter som direkt säljer en produkt eller tjänst. Content writers skriver längre texter som informerar och utbildar inom ett specifikt ämne. De flesta företag behöver både en copywriter och en content writer vid något tillfälle. 

Ett white paper (som skrivs av en content writer), behöver till exempel kombineras med en SEO-optimerad landningssida och en klickvänlig CTA (som skrivs av en copywriter) för att konvertera. 

4. Definiera företagets målgrupp och tonalitet. 

Innan du anlitar en copywriter behöver du ha koll på företagets målgrupp och tonalitet. Gör en målgruppsanalys om du inte redan har gjort det.

Du behöver också definiera företagets tonalitet. Ett företags tonalitet kan till exempel vara professionell, auktoritär, avslappnad eller vänlig. Det är viktigt att ha en tonalitet som resonerar med din målgrupp.

Innan du anlitar en copywriter är det bra att läsa några texter som personen har skrivit. På så vis kan du säkerställa att du gillar hur personen uttrycker sig i text. En copywriter kan till viss del anpassa sin tonalitet efter ett företag, men lite av den personliga tonen kommer alltid att lysa igenom. 

5. Vilka erfarenheter och kunskaper kräver projektet?

Slutligen, fundera på vilka kunskaper och erfarenheter projektet kommer att kräva av den copywriter du anlitar. Om ditt mål är att öka den organiska trafiken är det till exempel viktigt att hitta en copywriter med kunskaper inom SEO (en SEO-skribent).

Leta gärna efter en copywriter som specialiserar sig på eller har erfarenhet av din bransch, verksamhet, produkt eller tjänst. Branscherfarenhet är särskilt viktigt inom B2B, där produkter och tjänster ofta är mer komplexa än inom B2C.

Tips när du ska välja copywriter till ditt företag:

 • Sätt tydliga och mätbara mål för projektet – ta ditt stora mål (exempelvis att öka försäljningen) och bryt ner det. 
 • Säkerställ att du gillar copywriterns personliga tonalitet och sätt att uttrycka sig i text. 
 • Definiera vilka erfarenheter och kunskaper projektet kommer att kräva av en copywriter. Behöver personen till exempel kunna SEO/ha branscherfarenhet?
 • Klargör om du behöver en copywriter eller content writer (eller både och).

Sammanfattningsvis, en copywriter skriver övertygande texter som direkt marknadsför en produkt eller tjänst. Kontakta en copywriter om du behöver hjälp med texter som annonser, sociala medier-inlägg eller e-postmarknadsföring. En copywriter kan bland annat hjälpa dig att öka antalet konverteringar och stärka företagets varumärke.

Behöver ditt företag hjälp med content writing? Jag är en content writer med inriktning på B2B SaaS. Hör av dig så hjälper jag dig med white papers, blogginlägg och kundcase.