hur skriver man en artikel

Så skriver du en artikel för B2B i 7 steg

Artiklar är inte bara för tidningar, de är också en viktig del av företags content marketing.  

Här får du lära dig vad en artikel är och hur du skriver en, steg för steg. Jag går igenom hur en artikel är uppbyggd och hur artiklar kan hjälpa företag inom B2B att:

 • Öka antalet konverteringar.
 • Få mer trafik till sin webbplats.
 • Stärka sitt varumärke.
 • Bygga thought leadership.  

Vad är en artikel?

En artikel är en text som går på djupet inom ett specifikt ämne. Den kan både publiceras online och offline, till skillnad från blogginlägg som bara publiceras online. 

Artiklar är vanligen objektiva, skrivna i tredje person och har ett mer formellt språk än blogginlägg.

Företag som jobbar med content marketing tjänar på att ha en mix av blogginlägg och artiklar i sin kunskapsbank. 

Hur är en artikel uppbyggd?

 • Rubrik: Talar om vad texten handlar om i max 60 tecken. 
 • Ingress: Förklarar textens innehåll på ett sätt som får läsare att vilja läsa vidare. 
 • Brödtext: Går på djupet av textens ämne.
 • Avslut: Sammanfattar textens slutsats. 
 • Call to action (CTA): Guidar läsaren mot att genomföra en handling, till exempel att köpa en produkt eller boka en demo.

Fördelarna med artiklar för B2B:

Ökad auktoritet

Gör det möjligt för företag att dela med sig av värdefull erfarenhet och kunskap inom branschen. Det skapar förtroende hos målgruppen och positionerar företaget som en pålitlig thought leader.

Fler leads

Artiklar som lyfter målgruppens utmaningar och behov hjälper dig att attrahera potentiella kunder. Genom att inkludera CTA:s i dina artiklar kan du konvertera fler besökare till leads och så småningom även långsiktiga kunder. 


Mer trafik till din webbplats

Om du vill öka trafiken till din webbplats är artiklar en kostnadseffektiv investering. Du kan öka din organiska trafik genom att publicera SEO-optimerade artiklar. Mer trafik = fler besökare som kan konverteras till leads och kunder. 


Bättre kundrelationer

Artiklar kan hjälpa till att bygga starka relationer med såväl befintliga som potentiella kunder. Underhåll dina kundrelationer genom att erbjuda hjälpsamma artiklar med svar på vanliga frågor, tips och insikter. 

Konkret guide: Skriv en artikel för B2B i 7 steg

 1. Identifiera din målgrupp. 
 2. Sätt mål för vad du vill uppnå. 
 3. Gör research. 
 4. Välj vilket ämne du ska skriva om. 
 5. Skriv artikeln! 
 6. Distribuera artikeln så att den når målgruppen. 
 7. Följ upp artikelns prestation. 

1. Lär känna din målgrupp

Innan du börjar skriva din artikel behöver du vara medveten om din målgrupp. Vem skriver du artikeln för?

Det är betydligt lättare att skriva en bra text om du vet vad läsarens behov, utmaningar och intressen är. Om du inte redan har en tydlig målgrupp kan du göra en målgruppsanalys.

2. Definiera ditt mål

Det är viktigt att definiera tydliga och mätbara mål för att i efterhand kunna avgöra om artikeln varit framgångsrik eller inte.

Målet med din artikel kan till exempel vara att få fler:

 • Organiska besökare till din webbplats. 
 • Klick på en CTA. 
 • Konverteringar från en CTA. 
 • Interaktioner och delningar på sociala medier. 

3. Gör research

En artikel djupdyker inom ett specifikt ämne, vilket gör att research blir extra viktigt. Bra källor för research är branschrapporter, white papers och undersökningar. Du kan också intervjua ämnesexperter för att få unika insikter, citat och infallsvinklar till din artikel. 

4. Välj ett ämne

Välj ett ämne som resonerar med målgruppens behov, frågor och utmaningar. 

Du kan välja ett aktuellt ämne med nyhetsvärde, eller ett tidlöst ämne som kommer att fortsätta vara relevant under lång tid framöver.

Ett aktuellt ämne kan till exempel vara key takeaways från ett branschevent, framtidsspaningar inför det nya året eller praktiskt information kring en ny lagstiftning. Det är bra att lyfta aktuella ämnen emellanåt för att visa att företaget ligger i framkant inom branschen. 

Artiklar med tidlösa ämnen fortsätter att leverera resultat även i framtiden. Det är vad vi kallar för evergreen content. 🍀 Exempel på tidlösa ämnen kan vara “konsten att bygga starka kundrelationer” eller “grundläggande principer för content marketing”. Ämnen som ger tidlös vägledning och kan gynna läsaren under lång tid framöver. 

Det är alltid bra att väga in SEO när du väljer ämne för din text. Använd ett SEO-verktyg för att ta reda på vad din målgrupp söker efter.

5. Skriv artikeln

När du skriver en artikel är det viktigt att strukturera den på rätt sätt. 

En artikel innehåller rubrik, ingress, brödtext, avslut och CTA. Inkludera gärna citat och statistik för att stödja budskapet du vill förmedla.

Till skillnad från ett blogginlägg behöver en artikel inte vara riktigt lika lätt att skumma igenom. En artikel ska ha styckeindelningar och mellanrubriker, precis som ett blogginlägg, men den behöver inte vara anpassad efter samma korta attention span.

När du är klar med artikeln är det bra att be någon annan korrekturläsa den, för att undvika stavfel. Om du har skrivit artikeln baserat på en intervju med en expert, är det viktigt att även experten får korrekturläsa för att säkerställa att det inte finns några faktafel. 

6. Distribuera och marknadsför artikeln

Det räcker inte att skriva en bra artikel, den behöver också distribueras i rätt kanaler för att nå målgruppen.

Här kommer några tips för distribuering av artiklar:

 • Publicera artikeln på företagets blogg. Du kan låta besökare prenumerera på bloggen och få nya artiklar skickade direkt till sin mejl. 
 • Dela artikeln i företagets sociala kanaler, till exempel LinkedIn, Twitter och Facebook. (Säkerställ att du delar artikeln i de sociala kanaler där din målgrupp är som mest aktiv.) Uppmana även dina medarbetare att dela den så att den sprids till en bredare publik.
 • Inkludera artikeln i företagets nyhetsbrev, med en övertygande text som får mottagaren att vilja klicka och läsa vidare. 
 • Gå med i relevanta grupper på sociala medier och dela artikeln där den kan tillföra värde till gruppen. 
 • SEO-optimera artikeln och låt Google stå för distribueringen. Det kan ta sin lilla tid, men det kommer att vara värt det i längden.

7. Följ upp och optimera artikeln

För att ta reda på om artikeln har presterat som planerat behöver du följa upp den, till exempel med ett verktyg som Google Analytics. 

Ge artikeln lite tid att prestera innan du börjar analysera hur du kan göra den bättre.  Om artikeln inte har presterat som önskat inom den bestämda tidsramen är det viktigt att göra något åt det.

Använd insikterna du får från analysen för att optimera och förbättra din artikel. Kanske behöver du komplettera med fler sökord eller formulera en klickvänligare rubrik. Oavsett vad som är fel går det mesta att ordna. 

3 tips när du skriver en artikel för B2B:

 1. Hitta en intressant infallsvinkel som går på djupet inom ett specifikt ämne.
 2. Gör intervjuer med en eller flera ämnesexperter för att få unika insikter.
 3. Ha målgruppens utmaningar, frågor och behov i fokus när du skriver artikeln.

Sammanfattningsvis är en välskriven artikel ett effektivt verktyg för B2B-företag som vill bygga auktoritet och få fler kunder. Genom att dela med sig av kunskap i artikelform kan företag positionera sig som thought leaders inom sin bransch. Artiklar kan ge dig mer organisk trafik, fler kvalificerade leads och ett starkare varumärke. 

👋 Behöver ditt företag artiklar? Kontakta mig så hjälper jag dig med artiklar som bygger thought leadership och engagerar din målgrupp.