vad är marketing automation

Marketing automation: Automatisera dig till fler leads

Marketing automation hjälper företag att öka sin konverteringsgrad, genom att marknadsföra till rätt personer, vid rätt tidpunkt och med rätt innehåll.

Här får du veta vad marketing automation är, hur det fungerar och hur du gör det till en del av ditt företags marknadsföring. 

Vad är marketing automation?

Marketing automation, innebär att man använder ett system för att skapa automatiserad marknadsföring, till exempel utskick av e-post med erbjudanden och kampanjer. 

Genom att använda marketing automation kan företag personalisera kommunikationen till sin målgrupp, samtidigt som de sparar tid och resurser. 

Marketing automation är användbart inom bland annat inbound marketing och content marketing, där fokus ligger på att nå ut till kunden med relevant content. 

Marketing automation kan användas för att:

 • Hjälpa företag att segmentera kunddata.
 • Möjliggöra automatiserade e-post-kampanjer.
 • Underhålla potentiella kunder med automatiserade lead nurturing-mejl.
 • Kvalificera leads som MQL och SQL.
 • Effektivisera distribueringen av content.
 • Underlätta analys av nyckeltal som öppningsfrekvens, antal klick och konverteringsgrad.

5 fördelar med marketing automation

1. Ökad konvertering

Företag kan skapa mer relevanta och riktade marknadsföringsaktiviteter med hjälp av marketing automation, vilket ökar sannolikheten att konvertera leads till kunder.

2. Bättre kommunikation med kunder

Möjliggör personligare kommunikation med potentiella kunder, till exempel genom målgruppsanpassade lead nurturing-mejl och e-post-kampanjer.

3. Sparar tid och resurser

Resurser frigörs när företag kan automatisera sina marknadsföringsinsatser. Det leder till att företagets säljare och marknadsförare kan lägga mer tid på att skapa värde för kunderna.

4. Djupare insikter och analys

Gör det lättare att analysera beteendet hos leads och kunder. Företag får tillgång till fler insikter som kan användas för att fatta beslut kring till exempel marknadsföring och produktutveckling. 

5. Ökad tillväxt

En stor fördel med marketing automation är att processen är skalbar och kan anpassas allteftersom företagets behov växer. Kostnaden för den automatiserade marknadsföringen förblir densamma, oavsett om kunddatabasen ökar.

Det innebär att företaget kan växa utan att marknadsföringsbudgeten nödvändigtvis behöver göra det. 

Så gör du marketing automation till en del av din marknadsföring

 • Städa upp i kunddatabasen.
 • Skapa automatiserade processer för segmentering av kunddata. 
 • Gör en målgruppsanalys och skapa buyer personas. 
 • Skapa automatiserade lead nurturing-mejl.
 • Skapa automatiserade processer för lead scoring.
 • Följ upp med mätning av relevanta nyckeltal. 

Skapa automatiserade processer för kundsegmentering

En viktig del av marketing automation är att segmentera kunddata, till exempel baserat på kriterier som köpbeteende, utmaningar och geografisk plats.

Innan du börjar använda marketing automation är det viktigt att ha en organiserad och relevant kunddatabas. Se till att uppdatera befintliga kontaktuppgifter innan du påbörjar arbetet med kundsegmenteringen. 

Därefter kan du använda ett verktyg för marketing automation, till exempel HubSpot, för att automatisera segmenteringen av din kunddata. 

När datan är segmenterad kan du välja ut vilka kundgrupper som har störst chans att bli långsiktiga kunder – och personalisera din kommunikation till dem. 

Skapa automatiserade lead nurturing-mejl

Marketing automation kan integreras i contentstrategin för att effektivisera distribueringen av content. Till exempel genom att skapa lead nurturing-mejl till de olika kundsegmenten. 

Lead nurturing-mejl är automatiserade mejlflöden som skickas till ett lead som har visat intresse för företagets produkter eller tjänster.

Fördelen med lead nurturing-flöden är att de har högre klickfrekvens och lägre avprenumerationer än vanliga mejlutskick. 

För att kunna skapa effektiva lead nurturing-flöden som konverterar, är det viktigt att ha koll på var kunden befinner sig i kundresan. 

Marketing automation fungerar som bäst när det används i kombination med inbound marketing – som tar hänsyn till både kundresa och buyer persona. 

Har ditt företag ingen buyer persona än? Börja med att göra en målgruppsanalys och fortsätt därifrån. 

Lead nurturing-mejl gör det möjligt att skicka ut rätt information till rätt person, vid rätt tillfälle, baserat på triggers som utlöses av kundens beteende. Du kan själv välja vilken trigger som ska utlösa att ett lead nurturing-flöde sätts igång.

Många lead nurturing-flöden sätts igång med ett “tack för att du laddade ner den här guiden-mejl”, efter att ett lead laddat ner ett white paper på företagets webbplats. 

Därefter följer ytterligare 1-5 mejl, med syfte att guida den potentiella kunden genom de olika faserna i kundresan – från awareness till decision. 

Du använder ett system för marketing automation för att skapa automatiserade lead nurturing-flöden.

Skapa automatiserade processer för lead scoring

Lead scoring är en process som går ut på att poängsätta leads, baserat på deras interaktioner med ett företags varumärke. 

Syftet med lead scoring är att identifiera vilka leads som är redo att köpa företagets produkt eller tjänst. Det hjälper försäljnings- och marknadsteamet att prioritera de leads som har störst sannolikhet att bli långsiktiga kunder. 

Lead scoring delar in leads i kategorierna MQL och SQL, för att tydliggöra när ett lead är redo att förflyttas från marknadsteamet till säljteamet.

MQL (marketing qualified lead): Ett marknadskvalificerat lead som har interagerat med företagets varumärke. Till exempel genom att ladda ner ett white paper eller scrolla på webbplatsen. Ett lead som har kvalificerats som MQL behöver lite mer tid innan det är redo att förflyttas till sälj. 

SQL (sales qualified lead): Ett säljkvalificerat lead som är redo att prata med en säljare. När ett lead kvalificeras som SQL betyder det att det har visat tillräckligt stort intresse för företagets produkt eller tjänst för att förflyttas från marknad till sälj. 

Hur ett lead interagerar med företagets innehåll kommer att avgöra hur många poäng det får. Här kommer några exempel på interaktioner som påverkar lead scoring:

 • Ladda ner ett white paper.
 • Börja prenumerera på nyhetsbrev. 
 • Scrolla på företagets webbplats. 
 • Öppna ett mejl från företaget. 
 • Klicka på en länk i ett mejl från företaget. 

Du kan också poängsätta leads baserat på demografi som

 • geografisk plats
 • inkomst
 • yrkestitel
 • bransch
 • utbildning.

Använd formulär, till exempel vid nedladdning av white papers, för att ställa frågor om leads demografiska uppgifter. 

Ett marketing automation-verktyg kan hjälpa dig att skapa automatiserade processer för lead scoring. 

Mät relevanta nyckeltal 

När du har kommit igång med marketing automation är det viktigt att utvärdera din strategi löpande. Du kan med fördel använda ditt marketing automation-system för att mäta relevanta nyckeltal. 

Det är viktigt att ta reda på vad som fungerar bra och vad som behöver förbättring. Speciellt i början, när du har mindre koll på hur målgruppen kommer reagera på dina marketing automation-insatser. Använd insikterna för att identifiera förbättringsåtgärder och genomför dem. 

Här kommer några exempel på nyckeltal att mäta:

 • Konverteringsgrad: Hur många leads som har konverterat – till exempel laddat ner ett white paper, fyllt i ett kontaktformulär eller börjat prenumerera på ett nyhetsbrev. 
 • Öppningsfrekvens: Hur många mottagare som öppnat mejlen företaget skickat ut. Om du har en hög öppningsfrekvens indikerar det att ämnesraderna går hem hos målgruppen. 
 • Klickfrekvens: Hur många av mottagarna som har klickat på länkar i mejlen eller på din webbplats. Klickfrekvensen talar om hur villig målgruppen är att interagera med innehållet. 
 • Bounce rate: Antalet mejl som inte levereras till mottagaren på grund av felaktiga mejladresser eller annat. Om du har en hög bounce rate kan det vara ett tecken på att din mejllista behöver uppdateras. 
 • Lead scoring: Hur många leads som blir MQL eller SQL, det visar hur många leads som är kvalitativa och/eller redo att köpa företagets produkt eller tjänst.  

Marketing automation är ett effektivt verktyg för B2B-företag som vill effektivisera sina marknadsförings- och säljinsatser. Genom att automatisera repetitiva uppgifter kan företag spara tid och resurser – samtidigt som de bygger starkare kundrelationer med personaliserad kommunikation. 

Behöver ditt företag content? Kontakta mig så hjälper jag dig med blogginlägg, white papers och kundcase.